Informacija apie darbo užmokestį

tel. 8 (446) 62865

UAB Tauragės šilumos tinklų darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (EUR su priedais, neatskaičius mokesčių):
      - darbo užmokestis 2017 m.
      - darbo užmokestis 2016 m.
      - darbo užmokestis 2015 m.

Valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis bei kitos su valdymo organų narių funkcijomis susijusios išmokos (priedai, priemokos, premijos prie darbo užmokesčio ir kita):
      - per 2016 m. išmokų 0 EUR  (išmokų nebuvo).