Naudinga informacija šilumos energijos vartotojams

Informacija dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo (LŠTA paruošta informacija)

Kas yra biokuro birža (BALTPOOL UAB informacija)

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pristato video atmintinę šilumos energijos vartotojams. Informacinis filmukas supažindins su pagrindinėmis šilumos vartotojo teisėmis, pateiks praktinių patarimų ir šilumos taupymo receptų. Projektas finansuojamas Europos Komisijos bei LR Biudžeto lėšomis.