Naujienos

tel. 8 (446) 62865

Šilumos kaina nuo 2018 m. liepos 1 d.

2018-06-22
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-382 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų”, VKEKK 2016 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. [Daugiau...]

Karšto vandens vartotojų dėmesiui

2018-06-18
2018 m. birželio 17 d. bendradarbiaujant su daugiabučių namų administratoriais atnaujintas karšto vandens tiekimas didžiajai daliai Tauragės miesto daugiabučių namų. Daliai daugiabučių namų dėl hidraulinių bandymų metu nustatytų trasų defektų šalinimo darbų ar dėl vykdomo šilumos tiekimo trasų modernizavimo karštas vanduo nėra tiekiamas. [Daugiau...]

Informacija vartotojams dėl mokėjimo pranešimų gavimo UAB Butų ūkis kasose

2018-06-05
                                                     GERB.,  ŠILUMOS VARTOTOJAI,                  INFORMUOJAME, KAD NUO 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSIGALIOJUS NAUJAM ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI, MOKĖJIMO PRANEŠIMAI UŽ BUTŲ ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  UAB TAURAGĖS BUTŲ ŪKIS KASOSE BUS TEIKIAMI TIK BUTO SAVININKAMS, PATEIKUS ASMENS DOKUMENTĄ. [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2018 m. birželio 1 d.

2018-05-24
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-382 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų”, VKEKK 2016 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. [Daugiau...]

Vykdoma Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0039)

2018-05-16
Siekiant užtikrinti sėkmingą Tauragės r. sav. šilumos ūkio plėtrą, būtina atlikti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų renovaciją.
Didžioji dalis Tauragės miesto šilumos tiekimo tinklų vamzdynų yra nekeisti nuo jų sumontavimo dienos. Vamzdynai yra susidėvėję ir neužtikrina keliamų šiluminės varžos norminių reikalavimų, todėl susidaro dideli šilumos nuostoliai.
[Daugiau...]

Puslapiai