Naujienos

tel. 8 (446) 62865

Šilumos kaina nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

2017-10-24
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-382 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų”, VKEKK 2016 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. [Daugiau...]

Dėl 2017–2018 metų šildymo sezono pradžios

2017-10-04
                                        TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
                                                                            DIREKTORIUS                                                                                ĮSAKYMAS
                                              DĖL 2017–2018 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS
[Daugiau...]

Nuo 2017 m. spalio 2 iki 9 d. Žemaitės g, Prezidento g. ir Vytenio g. daugiabučių namų gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo

2017-10-02
        Dėl numatomų vykdyti šilumos trasų rekonstrukcijos 2017 m. spalio 2 iki 9 d. Žemaitės g. 28, 30, 32, 34, Prezidento g. 63, 65, 67 bei Vytenio g. 16 daugiabučiams namams nebus tiekiamas termofikacinis vanduo karštam vandeniui ruošti.
        Dėl šios priežasties nešils gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekės šaltas vanduo.
        Atsiprašome už sukeltus nepatogumus. UAB Tauragės šilumos tinklai
[Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2017 m. spalio 1 d.

2017-09-22
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-382 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų”, VKEKK 2016 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. [Daugiau...]

Po hidraulinių bandymų 2017 m. rugpjūčio 24 d. pradėtas tiekti karštas vanduo Tauragės miesto gyventojams.

2017-08-25
Informuojame,
kad numatyti hidrauliniai bandymai, kurie turėjo būti atliekami nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugpjūčio 27d., baigti.
2017 m. rugpjūčio 24 d. pradėtas tiekti karštas vanduo miesto gyventojams.
[Daugiau...]

Puslapiai