Naujienos

tel. 8 (446) 62865

Šilumos vartotojų dėmesiui

2018-08-29
UAB Tauragės šilumos tinklai įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija“.  Pagal rangos darbų sutartį ir numatytą darbų atlikimo grafiką vykdo šilumos trasų rekonstrukcijos ir modernizacijos darbus. [Daugiau...]

Informacija dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

2018-08-28
Artėjant 2018-2019 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų paleidžiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymo sistemas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija primena apie žemiau išvardintus teisės aktus, kurie reglamentuoja šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas:
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
[Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

2018-08-23
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

2018 m. rugpjūčio 20 - 22 dienomis Tarailiuose nebus tiekiamas karštas vanduo

2018-08-09
2018 m. rugpjūčio 20 - 22 dienomis Tarailiuose bus atliekami kasmetiniai šiluminių trasų hidrauliniai bandymai ir jų metu nustatytų vamzdynų defektų šalinimas. [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

2018-07-24
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Puslapiai