Su Energetikos ministerija pasirašytas susitarimas dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo

tel. 8 (446) 62865

Informacinis pranešimas dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimo su Energetikos ministerija pasirašymo

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendindama 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702, 8 straipsnio, „Susitarimai dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo“ nuostatas, 2017 m. lapkričio 3 d. su  UAB Tauragės šilumos tinklais pasirašė „Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą“ Nr. 8-70, kurio pagrindu, tiesiogiai ar per kitų asmenų įgyvendinamas vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones įsipareigoja šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais.

Kertiniai susitarimo principai:

  • Vartotojų švietimas ir konsultavimas (8 straipsnis) – vartotojų švietimas ir konsultavimas apibrėžiami kaip veiklos, kurios nedaro tiesioginės įtakos energijos vartojimo efektyvumui, tačiau skatina galutinius vartotojus keisti elgseną ir investuoti į energetinio efektyvumo priemones – netiesioginis efektas;
  • Užsibrėžiami tikslai: sutaupymo ir pagrindimo. Lietuvos tikslas – sutaupyti 2,44 TWh galutinės energijos iki 2020 m. Kiekviena įmonė siekia sutaupyti proporcingą dalį nuo savo teikiamos energijos.

Svarbiausios Bendrovės planuojamos švietimo ir konsultavimo priemonės – informacijos skelbimas energijos taupymo temomis, palyginamosios analizės vartotojams, renginiai ir iniciatyvos energijos taupymo tema, vartotojų konsultavimas energijos taupymo tema.