UAB Tauragės šilumos tinklai ieško daugiabučių namų administravimo tarnybos projektų vadovo (-ės)

tel. 8 (446) 62865

Darbo aprašymas (parsisiųsti):
 - Organizuoti ir koordinuoti atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektų įgyvendinimo procesą.
 - Spręsti iškilusius klausimus su paslaugas ir darbus vykdančiomis organizacijomis.
 - Rengti sutartis su paslaugų teikėjais ir rangovais.
 - Teikti konsultacijas tiesiogiai ir telefonu daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, kitiems būsto sektoriaus dalyviams atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo, daugiabučių namų priežiūros gerinimo, investicijų projektų parengimo, įgyvendinimo ir kitais klausimais.
 - Organizaciniais klausimais bendradarbiauti su Būsto energijos taupymo agentūra, daugiabučių namų bendrasavininkiais.
 - Organizuoti ir dalyvauti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų, kitų būsto sektoriaus dalyvių organizuojamuose susirinkimuose, dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo.
 - Palaikyti ryšius su esamais partneriais bei užmegzti naujus.
 - Bendradarbiauti organizaciniais klausimais su projektus finansuojančiomis įstaigomis.
 - Per CPO, bei viešųjų pirkimų įstatymo poįstatyminių aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus projekto darbų, paslaugų pirkimams. Rengia aprašymus (technines specifikacijas), paslaugų technines užduotis.
 - Kaupti ir apibendrinti informaciją, susijusią su rinkos pokyčiais, klientų poreikiais.
 - Pagal savo kompetenciją nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, pasiūlymus ir kitokio pobūdžio raštus.
 - Vykdyti kitus įmonės vadovo pavedimus, susijusius su atliekamomis pareigomis.

Reikalavimai:
 - Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, turintis 1 metų darbo patirties būsto sektoriaus srityse (būtų privalumas);
 - Išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus reglamentuojančius būsto sektorių, bei viešąjį administravimą;
 - Mokėti analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas;
 - Išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 - Sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba (žodžiu ir raštu);
 - Gerai mokėti dirbti kompiuteriu;

Darbo sutartis:
Darbo sutarties rūšis: Terminuota
Įdarbinama:  nuo 2018-06-01

Darbo laikas:
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Pradžia - pabaiga: 8:00 - 17:00 val.
Per savaitę: 40 val.

Darbdavio kontaktai
Kontaktinis asmuo: Gintarė Skrodlienė
Mobilus telefonas: 8 699 77062
El. paštas: gintare.skrodliene@tst.lt
Pageidavimus pateikti: Gyvenimo aprašymus, nurodant pareigų pavadinimą, prašome siųsti aukščiau nurodytu el. paštu iki 2018-05-28 imtinai.
Komentaras: Informuosime tik atrinktus kandidatus.