2018 m. rugpjūčio 20 - 22 dienomis Tarailiuose nebus tiekiamas karštas vanduo

tel. 8 (446) 62865

2018 m. rugpjūčio 20 - 22 dienomis Tarailiuose bus atliekami kasmetiniai šiluminių trasų hidrauliniai bandymai ir jų metu nustatytų vamzdynų defektų šalinimas.

Atliekant šiuos darbus Tarailiuose nebus tiekiamas termofikacinis vanduo karštam vandeniui ruošti, todėl nešils vonių gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekės šaltas vanduo. REKOMENDUOJAME gyventojams užsukti buto įvadinę karšto vandens sklendę, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Teisės aktai įpareigoja šilumos tiekėjus atlikti šiluminių trasų hidraulinius bandymus. Hidrauliniai bandymai - profilaktinis šilumos tinklų patikrinimas padidintu slėgiu, kurio metu nustatomos susidėvėjusios ir korozijos pažeistos šilumos trasų vietos. Tai viena sudedamųjų pasiruošimo šildymo sezonui dalių.

Norime atkreipti dėmesį, kad laikinų nepatogumų gyventojams sukeliantys bandymai – būtini, norint apsisaugoti nuo galimų didesnių nepatogumų arba avarijų, kurios galėtų įvykti šilumos tinkluose šildymo sezono metu.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus ir prašome kantrybės bei supratingumo – tai darome visų šilumos vartotojų labui.