Naujienos

2019 m. rugpjūčio 19 – 21 dienomis Tarailiuose bus atliekami kasmetiniai šiluminių trasų hidrauliniai bandymai ir jų metu nustatytų vamzdynų defektų šalinimas.

2019-08-06
Atliekant šiuos darbus Tarailiuose nebus tiekiamas termofikacinis vanduo karštam vandeniui ruošti, todėl nešils vonių gyvatukai, o iš karšto vandens čiaupų tekės šaltas vanduo. REKOMENDUOJAME gyventojams užsukti buto įvadinę karšto vandens sklendę, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Atsiprašome už sukeltus laikinus nepatogumus ir prašome kantrybės bei supratingumo! [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

2019-07-23
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 "Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo", VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

2019 m. liepos 29 – rugpjūčio 4 dienomis bus atliekami kasmetiniai šiluminių trasų hidrauliniai bandymai

2019-07-11
[Daugiau...]

Šilumos kainos prognozės Tauragės miesto gyventojams

2019-06-21
UAB Tauragės šilumos tin­klų l. e. p direktorius infor­muoja Tauragės miesto šilu­mos ir karšto vandens var­totojus, kad pagal VEKKK (Valstybinės energetikos kai­nų kontrolės komisijos) tinklapyje pateiktą informaciją „UAB „Tauragės šilumos tin­klai" baigus grąžinti vartoto­jams dėl kuro įsigijimo sąnau­dų susidariusį skirtumą (12 mėn. buvo taikoma 0,39 ct/kWh šilumos kainą mažinanti kompensacija), birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., ši­lumos kaina didėja 7,93 proc. [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2019 m. liepos 1 d.

2019-06-21
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 "Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo", VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Puslapiai