Naujienos

Hidraulinių bandymų programa kvartalais

2019-06-14
Hidraulinių bandymų programa kvartalais (lentelė) parsisiuntimui  [Daugiau...]

Roges ruošiame vasarą: žvilgsnis į biokuro rinką ateinantį šildymo sezoną

2019-06-07
Lietuvos šilumos tinklų asociacijos informacija [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2019 m. birželio 1 d.

2019-05-27
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Parduodamo nekilnojamojo turto pastato – siurblinės, pastato – boilerinės viešas aukcionas

2019-05-10
Pastatas – siurblinė (unikalus Nr. 4400-0429-4102, bendras plotas 34,29 kv. m., pastato pažymėjimas plane 1H1b), Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 7798-0001-1012, bendras plotas 101,23 kv. m., pastato pažymėjimas plane 1H1b)  ir 0,0426 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7755/0017:39) Tauragėje, Dainavos g. 3A [Daugiau...]

LR energetikos ministerijos 2019 05 07 pranešimas. Seniems ir neefektyviems šilumos gamybos įrenginiams pasikeisti namų ūkiuose – 4 mln. eurų

2019-05-07
Pranešimo tiesioginė nuoroda
[Daugiau...]

Puslapiai