Naujienos

Skelbimas dėl kandidatų į UAB Tauragės šilumos tinklų valdybos narių vietas atrankos

2019-04-29
(parsisiųsti skelbimą)
UAB Tauragės šilumos tinklai SKELBIMAS DĖL KANDIDATŲ Į UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLŲ VALDYBOS NARIŲ VIETAS ATRANKOS
[Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2019 m. gegužės 1 d.

2019-04-23
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

2018/2019 metų šildymo sezonui besibaigiant

2019-04-23
Balandžio antroje pusėje, kaip įprasta, baigiasi savivaldybių organizuojamas šildymo sezonas, tačiau šilumos tiekimas iki kiekvieno pastato vyksta ištisus metus, tad jo valdytojai gali įsijungti ar išsijungti šildymą bet kuriuo metu, jeigu taip nusprendžia ir nepažeidžia atskirų vartotojų interesų.
Klimato faktorius, darantis didžiausią įtaką šilumos suvartojimui, yra išorės oro temperatūra,  kurios vidutinės mėnesinės reikšmės pavaizduotos paveiksle.
[Daugiau...]

Parduodamo turto viešas aukcionas

2019-04-03
UAB Tauragės šilumos tinklai įmonės kodas 179478621, Paberžių g. 16, Tauragė, viešo aukciono būdu parduoda nenaudojamą turtą – naudotus plieninius vamzdžius (šilumos trasas). [Daugiau...]

Šilumos suvartojimas

2019-03-22
Viena didžiausių ir seniausių problemų, užkertanti kelią ekonomiškam šilumos energijos vartojimui, išlieka nesprendžiama – t.y. prasta daugiabučių gyvenamųjų namų kokybė, lemianti ženkliai didesnes gyventojų išlaidas šilumos energijai.
[Daugiau...]

Puslapiai