Naujienos

VKEKK pateikia 2014 kovo mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką.

2014-03-13
- UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kaina nuo 2013 metų pradžios sumažėjo 10,6 proc.; - Respublikos centralizuotos šilumos tiekėjų vidutinė šilumos kaina yra 27,8 proc. didesnė už UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainą; - Aukščiausia respublikoje centralizuotos šilumos kaina yra 69,2 proc. didesnė už UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainą; [Daugiau...]

Keičiasi šilumos kainos nuo 2014 m. kovo mėn. 1 d.

2014-02-21
UAB Tauragės šilumos tinklai informuoja [Daugiau...]

Apie šilumos suvartojimą daugiabučiuose namuose per 2014 m. sausio mėnesį.

2014-02-11
UAB Tauragės šilumos tinklai duomenimis šilumos energijos suvartojimas Tauragės miesto daugiabučiuose namuose per 2014 m. sausio mėnesį buvo vidutiniškai 37 proc. didesnis nei per 2013 m. gruodžio mėnesį. Lyginant 2014 m. sausio mėnesį su 2013 m. sausiu gyventojams sąskaitos už daugiabučių namų šildymą vidutiniškai sumažėjo 18 proc. Svarbią įtaką šilumos suvartojmui turi lauko oro temperatūra. [Daugiau...]

Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo nuo 2014 m. vasario 1 d.

2014-02-06
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2011, Nr. 123-5816; 2012, Nr. 79-4088; 2013, Nr. 78-3937) 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. [Daugiau...]

UAB Tauragės šilumos tinklai informuoja

2014-01-29
Daugiabučio namo gyventojams svarbu žinoti kas prižiūri jų namo šildymo ir karšto vandens sistemas. [Daugiau...]

Puslapiai