Naujienos

Šilumos kaina nuo 2019 m. balandžio 1 d.

2019-03-22
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2019 m. kovo 1 d.

2019-02-25
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Naujai kuriama valstybės institucija didins šilumos tiekimo sąnaudas

2019-02-15
Š. m. vasario 12 d. LR Seimas po pateikimo pritarė LR Vyriausybės parengtoms LR energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms, kuriomis nuo liepos 1 d. sujungiama Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) su Valstybine energetikos inspekcija (VEI). Naujoji institucija vadinsis Valstybine energetikos reguliavimo taryba (Taryba).
[Daugiau...]

Dėl techninių kliūčių 2019 m. vasario 01 d. tiesioginis aukcionas NEĮVYKS

2019-01-30
Dėl techninių kliūčių 2019 m. vasario 01 d. tiesioginis aukcionas NEĮVYKS.
Aukcionas bus skelbiamas pakartotinai, sekite informaciją UAB Tauragės šilumos tinklų interneto svetainėje ir spaudoje.
[Daugiau...]

Parduodamo metalo laužo viešas aukcionas

2019-01-30
Dėl techninių kliūčių 2019 m. vasario 01 d. tiesioginis aukcionas NEĮVYKS.
Aukcionas bus skelbiamas pakartotinai, sekite informaciją UAB Tauragės šilumos tinklų interneto svetainėje ir spaudoje. UAB Tauragės šilumos tinklai įmonės kodas 179478621, Paberžių g. 16, Tauragė, viešo aukciono būdu parduoda nenaudojamą turtą – metalo laužą (su išsivežimu).
[Daugiau...]

Puslapiai