Naujienos

Dėl centralizuotų šilumos tiekimo įmonių informacinio karo su nepriklausomais šilumos gamintojais

2018-11-21
Valdas Lukoševičius
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas
[Daugiau...]

Parduodamo nekilnojamojo turto pastato-siurblinės, pastato-boilerinės viešas aukcionas

2018-10-29
Pastatas – siurblinė (unikalus Nr. 4400-0429-4102, bendras plotas 34,29 kv. m., pastato pažymėjimas plane 1H1b), Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 7798-0001-1012, bendras plotas 101,23 kv. m., pastato pažymėjimas plane 1H1b)  ir 0,0426 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7755/0017:39) Tauragėje, Dainavos g. 3A.
________________________________________________________________________________
[Daugiau...]

Dvinarė šilumos kaina mišrias šildymo ir karšto vandens sistemas įsirengusiems vartotojams

2018-10-29
Nuo 2018 metų spalio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatos, numatančios privalomą vartotojų atsiskaitymą už centralizuotai tiekimą šilumą pagal dvinarę šilumos kainą, jei pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota). Mišri sistema reiškia, kad vartotojas turi galimybę pastate naudoti ne tik centralizuotai tiekimą šilumą, bet ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.).
[Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

2018-10-23
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

LR aplinkos ministerijos 2018-10-09 išplatintas pranešimas „Nerimastingas pasaulio mokslininkų signalas apie klimato pokyčių grėsmę aktualus ir Lietuvai“

2018-10-10
„Lietuvai, kaip ir kitoms planetos valstybėms, reikia įdėmiai įsiklausyti į nerimastingą pasaulio mokslininkų bendruomenės pasiųstą žinią apie klimato pokyčių grėsmę ir visomis išgalėmis stengtis mažinti temperatūros kilimą. Laiko turime nedaug. [Daugiau...]

Puslapiai