Naujienos

2018 m. rugpjūčio 20 - 22 dienomis Tarailiuose nebus tiekiamas karštas vanduo

2018-08-09
2018 m. rugpjūčio 20 - 22 dienomis Tarailiuose bus atliekami kasmetiniai šiluminių trasų hidrauliniai bandymai ir jų metu nustatytų vamzdynų defektų šalinimas. [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

2018-07-24
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2018 m. liepos 1 d.

2018-06-22
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Karšto vandens vartotojų dėmesiui

2018-06-18
2018 m. birželio 17 d. bendradarbiaujant su daugiabučių namų administratoriais atnaujintas karšto vandens tiekimas didžiajai daliai Tauragės miesto daugiabučių namų. Daliai daugiabučių namų dėl hidraulinių bandymų metu nustatytų trasų defektų šalinimo darbų ar dėl vykdomo šilumos tiekimo trasų modernizavimo karštas vanduo nėra tiekiamas. [Daugiau...]

Informacija vartotojams dėl mokėjimo pranešimų gavimo UAB Butų ūkis kasose

2018-06-05
                                                     GERB.,  ŠILUMOS VARTOTOJAI,                  INFORMUOJAME, KAD NUO 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSIGALIOJUS NAUJAM ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI, MOKĖJIMO PRANEŠIMAI UŽ BUTŲ ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  UAB TAURAGĖS BUTŲ ŪKIS KASOSE BUS TEIKIAMI TIK BUTO SAVININKAMS, PATEIKUS ASMENS DOKUMENTĄ. [Daugiau...]

Puslapiai