Naujienos

Šilumos kaina nuo 2018 m. birželio 1 d.

2018-05-24
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Vykdoma Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0039)

2018-05-16
Siekiant užtikrinti sėkmingą Tauragės r. sav. šilumos ūkio plėtrą, būtina atlikti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų renovaciją.
Didžioji dalis Tauragės miesto šilumos tiekimo tinklų vamzdynų yra nekeisti nuo jų sumontavimo dienos. Vamzdynai yra susidėvėję ir neužtikrina keliamų šiluminės varžos norminių reikalavimų, todėl susidaro dideli šilumos nuostoliai.
[Daugiau...]

2018 m. birželio 11 - 24 dienomis Tauragės mieste nebus tiekiamas karštas vanduo

2018-05-16
                                                                 UAB Tauragės šilumos tinklai informuoja 2018 m. birželio 11 – 24 dienomis bus atliekami kasmetiniai šiluminių trasų hidrauliniai bandymai ir jų metu nustatytų vamzdynų defektų šalinimas. [Daugiau...]

Kodėl gyventojai turi mokėti už bendrųjų patalpų šildymą?

2018-05-16
Komisija, išnagrinėjusi daugiabučio namo gyventojų ir UAB „Ukmergės šiluma“ ginčą dėl mokėjimo už bendrųjų patalpų šildymą, nepritarė vartotojų reikalavimams, kad šios išlaidos būtų paskirstomos tik tiems butams, kurie yra prisijungę prie centralizuoto šildymo sistemos.
[Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2018 m. gegužės 1 d.

2018-04-30
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-382 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų”, VKEKK 2018 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. [Daugiau...]

Puslapiai