Naujienos

Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

2020 08 17

Informuojame, jog Būsto energijos taupymo agentūra nuo š. m. rugpjūčio 3 d. iki 2021 m. vasario 1 d. vėl priima paraiškas daugiabučių namų (pastatytų iki 1993 metų) vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (finansuojama iš
Pagal šį kvietimą planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama. Kvietimo suma: 5 mln. eur. (finansuojama iš Klimato kaitos programos lėšų).
Atrankos būdas: tęstinis (paraiškos teikiamos iki kol nebus 5 mln. eurų suma).
Paraiškas kaip ir ankščiau gali teikti daugiabučio namo administratoriai/valdytojai, šilumos tiekimo įmonės, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.
Gyventojai, siekiantys gauti valstybės paramą, privalo pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius automatizuotus šilumos punktus.
Pagal naująjį kvietimą į valstybės paramą gali pretenduoti ir tie daugiabučiai, kuriuose šilumos punktas yra pakeistas (modernizuotas), bus galima įsidiegti papildomai tokias priemones, kaip vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų subalansavimas, radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas.
Kaip jau esame informavę anksčiau, papildomai patvirtinta galimybė paramos gavėjams įsirengti ir AEI įrenginius, skirtus karštam vandeniui ruošti.

Įgyvendinus projektą, turi būti pasiektas ne mažesnis kaip 2 proc. energinio efektyvumo sutaupymas

KVIETIMAS NR. 2 teikti paraiškas DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) (2020-08-03)

Kvietimo nr. 2 PARAIŠKA  (2020-08-03)

Įsakymas dėl klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo (2020-07-28)

Daugiau apie kvietimą čia


2020-08-17