Skundų ar prašymų priėmimas ir nagrinėjimas bendrovėje