Aktualūs klausimai


Kaip sudaryti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį?

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartinės sąlygos, kurios reglamentuoja abiejų šalių tarpusavio santykius, pareigas, teises ir atsakomybę.
Norėdami sudaryti sutartį atvykite į UAB Tauragės šilumos tinklus adresu Paberžių g. 16, Tauragė. Dokumentus galite atsiųsti ir elektroniniu paštu: info@tst.lt
Reikalingi dokumentai sutarčiai sudaryti:

Gyvenamosios paskirties patalpoms - buto savininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • patalpų nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas);
 • įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašys įgaliotas asmuo);
 • pažyma iš seniūnijos apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių (jeigu bute neįrengtas karšto vandens skaitiklis (-iai));
 • priėmimo – perdavimo aktas (jei toks buvo pasirašytas tarp pardavėjo ir pirkėjo).
Gyvenamosios paskirties patalpoms - buto nuomininkui:
 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • miesto savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą gyvenamąjį plotą.
Negyvenamosioms komercinės paskirties patalpų savininkui:
 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • patalpų nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas);
 • įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašys įgaliotas asmuo);
 • įmonės registracijos pažymėjimas (jei savininkas juridinis asmuo);
 • juridinio asmens rekvizitai (įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas); kontaktiniai duomenys (korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • priėmimo – perdavimo aktas (jei toks buvo pasirašytas tarp pardavėjo ir pirkėjo).

Negyvenamosioms komercinės paskirties patalpų nuomininkui:

 • patalpų savininko prašymas sudaryti sutartį;
 • patalpų nuomos (panaudos) sutartis;
 • patalpų nuomą (panaudą) patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas);
 • įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašys įgaliotas asmuo);
 • įmonės registracijos pažymėjimas (jei nuomininkas juridinis asmuo);
 • juridinio asmens rekvizitai (įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas); kontaktiniai duomenys (korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • priėmimo – perdavimo aktas (jei toks buvo pasirašytas tarp savininko ir nuomininko).

Visa informacijos apie šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis ir jų pasirašymo tvarką bus suteikta paskambinus telefonu +370 446 628 63, elektroniniu paštu info@tst.lt.
Kol nepasirašytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja  Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155) bei Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173).

Kaip sužinoti, kiek mokėti už šilumą ir karštą vandenį?

Mokėtiną sumą galite sužinoti:
• prisijungę prie savitarnos svetainės https://savitarnastitaurage.mokesta.lt/;
• gavę pranešimą elektroniniu paštu apie sąskaitos pateikimą;
• paskambinę tel. (+370 446) 62863.

Detalią informaciją apie priskaitymą, skolą ar permoką rasite sąskaitoje prisijungę prie savitarnos svetainės.

Kaip deklaruoti karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis?
Karšto vandens ir šilumos apskaitos rodmenis galima deklaruoti sąskaitose, savitarnos svetainėje, atsiskaitant bankų internetiniuose puslapiuose, paskambinus į UAB Tauragės šilumos tinklus, klientų aptarnavimo specialistams tel. (8 446) 62865, el. paštu – info@tst.lt, atvykus į vartotojų aptarnavimo tarnybą – Paberžių g. 16, Tauragė. (karantino metu klientai neaptarnaujami)

UAB Tauragės šilumos tinklai atlieka karšto vandens skaitiklių montavimo ir priežiūros darbus Tauragės mieste.
Karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis pagal sutartį reikia deklaruoti kiekvieną mėnesį. Vandens suvartojimą rekomenduojame deklaruoti kubiniais metrais (m3).

Nuo 2015 metų Tauragėje pradėti montuoti ZENNER karšto vandens skaitikliai (1 pav.)

Deklaruojant vandens kiekį pagal šį pavyzdį, rekomenduojame deklaruoti 38 m³.

Nuo 2020 metų pradėjome montuoti naujus karšto vandens skaitiklius (2 pav.)

Deklaruojant vandens kiekį pagal šį pavyzdį, rekomenduojame deklaruoti 2 m³

Ką daryti, jei negavote sąskaitos už Tauragės šilumos tinklų suteiktas paslaugas?
Sąskaitos paštu yra išnešiojamos einamąjį mėnesį nuo 10 d. iki 20 d. Negavus sąskaitos, kreipkitės į UAB Tauragės šilumos tinklų vartotojų aptarnavimo tarnybą tel. (+370 446) 62863.
Kaip ir kur atsiskaityti už suteiktas paslaugas?
Sąskaitas už šilumą vartotojai gali apmokėti už nustatytą įmokų priėmimo mokestį UAB Perlas Finance terminaluose ir per sąskaitų apmokėjimo platformas "PerlasGo" jūsų kompiuteryje ar telefone, "Maxima" tinklo parduotuvėse, Lietuvos pašto skyriuose, Tauragės kredito unijoje (Tauragės kredito unijos nariai).
Jei Jūs esate Swedbank, SEB banko, Luminor banko, Šiaulių banko ar Tauragės kredito unijos internetinės bankininkystės paslaugų vartotojai, mokesčius už šilumą bei suvartotą karštą vandenį galite apmokėti internetu.
Mūsų savitarnos svetainėje (https://savitarnastitaurage.mokesta.lt/)
Bankas "Swedbank" (https://ib.swedbank.lt/private) (Apmokėjimo veiksmai: Kasdienės paslaugos - Įmokos (ieškoti įmokų gavėjų Tauragės šilumos tinklai)
SEB bankas (https://e.seb.lt/mainib/web.p?lang=lit) (Apmokėjimo veiksmai: Mokėjimai - Įmokos ir mokesčiai - Įveskite įmonės pavadinimą: UAB Tauragės šilumos tinklai)
Luminor Bank AS (https://ib.luminor.lt) (Apmokėjimo veiksmai: Mokėjimai - Už paslaugas - Pasirinkti paslaugos teikėją UAB "Tauragės šilumos tinklai")
Šiaulių bankas (https://e.sb.lt/public/login) (Apmokėjimo veiksmai: Mokėjimai - Įmokos ir mokesčiai - Visi gavėjai - Pasirinkti paslaugos teikėją UAB Tauragės šilumos tinklai)
Tauragės kredito unija (https://www.i-unija.lt/login.htm)
Ignitis savitarnos svetainė (https://ignitis.lt/savitarna)
UAB Perlas Finance terminaluose ir per sąskaitų apmokėjimo platformas "Perlas Go" jūsų kompiuteryje ar telefone. (https://www.perlasgo.lt/)
Viena sąskaita (https://vienasaskaita.lt/)
Kaip užsisakyti el. sąskaitą?

Jei norite el. sąskaitos, užpildykite prašymą arba junkitės prie savitarnos https://savitarnastitaurage.mokesta.lt/.

Iki kada reikia apmokėti sąskaitą?

Gyventojai už jų būstams tiekiamą šilumą, karštą vandenį bei kitas suteiktas paslaugas atsiskaito kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Pavyzdžiui, už sausio mėnesio šildymą reikia sumokėti iki vasario mėnesio paskutinės dienos. Laiku neapmokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai.
Juridiniai asmenys atsiskaito pagal sąskaitoje faktūroje nurodytą apmokėjimo terminą.

Ką daryti, jei įsiskolinote už tauragės šilumos tinklų paslaugas?

Kiekvienas šilumos vartotojas, turintis įsiskolinimą ar finansinių sunkumų, turėtų kreiptis į UAB Tauragės šilumos tinklų darbuotojus, pasiruošusius suderinti vartotojų finansines galimybes bei bendrovės interesus atitinkančias skolos grąžinimo sąlygas.
Susidarius skolai vartotojai gali kreiptis į UAB Tauragės šilumos tinklus šiais būdais:

 • rašyti el. paštu info@tst.lt.
 • skambinti tel. (8 446) 62862;
 • atvykti į UAB Tauragės šilumos tinklus, adresu Paberžių g. 16, Tauragė. 

Delsiant sumokėti skolą, patiriamos papildomos išlaidos: delspinigiai, palūkanos, bylinėjimosi bei vykdymo administravimo išlaidos (žyminis mokestis, procesinės palūkanos, antstolio administravimo ir kitos išlaidos), taip pat sugaištamas laikas. 

Ką sąskaitoje reiškia eilutė „šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“?

Ši sąskaitos eilutė formuojama pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 12 str., šilumos tiekėjas turi detalizuoti sąskaitose vartotojams pateikiamą informaciją.
Kiekis paskirstomas vartotojams proporcingai prie namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingiesiems plotams. Jeigu per ataskaitinį mėnesį namo vartotojams priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti viršija faktiškai suvartotą, tuomet šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje bus su minuso ženklu, t. y. neigiamas, bei atitinkamai mažins vartotojo mokėtiną sumą. Tais atvejais, kai ataskaitiniu laikotarpiu name vartotojams priskiriamas mažesnis šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti negu name buvo faktiškai suvartota pagal geriamojo vandens (prieš karšto vandens ruošimo įrenginius) skaitiklio rodmenis, apskaičiuotas šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu bus teigiamas dydis.

Ką daryti jei kambariuose per karšta arba per šalta?

Pagal Lietuvoje galiojančias higienos normas, gyvenamosiose patalpose šildymo sezono metu turi būti užtikrinama ne mažesnė nei 18C temperatūra. Tačiau gyventojai turi teisę reguliuoti šilumą pagal savo poreikius. Tad jeigu Jums per šalta arba per karšta, pirmiausia reikėtų kreiptis į namo vidaus šildymo sistemas prižiūrinčią įmonę arba namo administratorių ir išsakyti nusiskundimus.

Kur kreiptis dėl kompensacijos už šildymą?

Mažas pajamas gaunantys UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos vartotojai, norėdami gauti kompensacijas už būsto šildymą ir karštą vandenį, turi kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. UAB Tauragės šilumos tinklai pagal iš Socialinės paramos skyriaus gautą informaciją taiko kompensacijas.

Ką daryti, jei vonioje nešyla „gyvatukas“ arba žema karšto vandens temperatūra?

Gali būti, kad dėl įvairių priežasčių sutriko cirkuliacija karšto vandens stovuose (užsinešė stovai, neveikia cirkuliacinis siurblys ir kt.). Tikrąją gedimo priežastį gali nustatyti tik specialistai. Todėl daugiabučio namo gyventojas – vartotojas turi kreiptis į pastato šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtoją.

Jei pastatą eksploatuoja UAB Tauragės šilumos tinklai, paskambinkite dispečeriui tel. (8 446) 62867.

Kodėl reikia mokėti už šilumą bendrosioms reikmėms?

Šilumos priskyrimo bendrosioms reikmėms teisiniai pagrindai išdėstyti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme. Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.76 straipsniu, kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms.

Daugiabučio namo butų savininkai turi dvejopą padėtį šilumos energijos vartojimo atžvilgiu. Kaip vartotojas – turi apmokėti už tiek energijos, kiek suvartojo savo poreikiams. Kaip turto savininkas – turi apmokėti už šilumą suvartotą namo bendrosioms reikmėms. Ši dalis tarp bendraturčių paskirstoma proporcingai nuosavybės daliai gyvenamajame name.

Daugiabučio namo bendrasavininkai privalo mokėti už šilumą bendrosioms reikmėms, net ir tuo atveju, jei bendrojo naudojimo patalpose yra atjungti šildymo prietaisai, taip yra todėl, kad šilumos energija į namo butus ir (ar) kitas patalpas yra tiekiama šildymo ir karšto vandens sistema – vamzdynu, kuriuo tekantys šilumos energijos srautai apšildo visas namo konstrukcijas ir ertmes nuo apatinio aukšto grindų iki viršutinio aukšto lubų, taip pat ir bendrojo naudojimo patalpas.

Kokia temperatūra turi būti gyvenamosiose patalpose?

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-1081 LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 42:2009 Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės:

Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai

Normuojamos vertės

šaltuoju metų laikotarpiu

šiltuoju metų laikotarpiu

1. Oro temperatūra, °C

18 - 22

18 - 28

2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C

3

3

3. Santykinė oro drėgmė, %

35 - 60

35 - 65

4. Oro judėjimo greitis, m/s

0,05 - 0,15

0,15 - 0,25

Pakankama šiluminė aplinka tai tokia aplinka kuri nekenkia sveikatai bei nesukelia jos sutrikimų.

Ką daryti, jei sugedo šilumos ar karšto vandens skaitiklis jūsų bute?
Jeigu sugedo ar reikia atplombuoti, ar užplombuoti Jūsų bute įrengtą karšto vandens skaitiklį, tokiu atveju reikia kreiptis tel. (8 446) 62867.
Kaip sužinoti kada bus atjungtas karštas vanduo dėl vykdomų hidraulinių bandymų ar remonto darbų?
Gyventojus apie planuojamą karšto vandens atjungimą dėl hidraulinių bandymų ar remonto darbų informuojame įmonės internetinėje svetainėje www.tauragesst.lt. Iš anksto informaciją publikuojame vietinėje Tauragės spaudoje. Taip pat apie hidraulinių bandymų atlikimą informuojame visas bendrijas ir namo administratorius.
Kada galima pradėti ir užbaigti šildymo sezoną?
Šildymo sezono pradžią ir pabaigą Tauragės mieste skelbia Tauragės rajono savivaldybė.
Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatyta tvarka, pateikus jūsų gyvenamojo namo bendrasavininkių sutikimą (sutikti turi 50 % + 1 gyventojas) pradėti ar užbaigti šildymo sezoną galite anksčiau arba vėliau.
Bendrijos, namo pirmininkas arba daugiabučio administratorius apie priimtą sprendimą privalo informuoti Tauragės šilumos tinklus.
Po priimto sprendimo šildymą jūsų name įjungia / išjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoja.
Gavau pranešimą apie karšto vandens skaitiklio keitimą. kodėl reikia keisti karšto vandens skaitiklį?

Įrengtų karšto vandens skaitiklių metrologinė patikra galioja šešerius metus, todėl UAB Tauragės šilumos tinklai  butuose/patalpose vykdo karšto vandens skaitiklių keitimo darbus metrologinės  patikros tikslu. Atliekant skaitiklių metrologinę patikrą, nustatoma, ar apskaitos priemonės veikia tinkamai ir gyventojai už teikiamas paslaugas moka tiksliai pagal suvartoto vandens kiekį. Nuimtų skaitiklių vietoje iškart įrengiami skaitikliai su galiojančia metrologine patikra. Mokėti už karšto vandens skaitiklio metrologinę patikrą ir jo pakeitimą nereikia. Gavę pranešimą apie skaitiklio keitimą Jūsų bute/patalpose, suderinkite kontrolierių atvykimą pranešime nurodytais kontaktais.

Ką daryti, jei atliekant remonto darbus reikia laikinai nuimti karšto vandens skaitiklio plombas?

Dėl skaitiklio plombų nuėmimo prašome kreiptis tel. (8 446) 62867. Jūsų kreipimasis bus perduotas darbuotojams, kurie suderinę su jumis vizito laiką atvyks nuimti arba uždėti skaitiklio plombų.

Informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų šilumos tiekimo (CŠT) tinklų
Pastato savininkas (statytojas, užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, turėtų kreiptis adresu UAB Tauragės šilumos tinklai, Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, el. paštas info@tst.lt

Jis pateikia paraišką dėl prisijungimo sąlygų (pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 4 priede pateiktą formą).

Šilumos tiekėjas, gavęs pastato savininko (statytojo, užsakovo) teisės aktuose nustatytos formos paraišką, ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų išduoda šilumos ar karšto vandens įrenginių prijungimo sąlygas, kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus.

Prisijungimo sąlygų forma pridedama čia.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-21