Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS


  Pranešame, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalies nuostatomis yra parengtos žemiau nurodytų uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygos.
  1. Reorganizuojama bendrovė: uždaroji akcinė bendrovė Tauragės butų ūkis, juridinio asmens kodas 179206436, PVM mokėtojo kodas LT792064314, registruotos buveinės adresas Prezidento g. 17, Tauragė, Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 320 490,60 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Tauragės skyriuje, toliau – UAB Tauragės butų ūkis.
  2. Dalyvaujanti reorganizavime bendrovė: uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos tinklai, juridinio asmens kodas 179478621, PVM mokėtojo kodas LT794786219, registruotos buveinės adresas Paberžių g. 16, Tauragė, Lietuvos Respublika, įstatinis kapitalas 3 526 933,60 EUR, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, tvarkomi VĮ Registrų centro Tauragės skyriuje, toliau – UAB Tauragės šilumos tinklai.
  3. Aukščiau įvardintos bendrovės reorganizuojamos jungimo būdu, prijungiant UAB Tauragės butų ūkis, kuri po reorganizavimo baigs veiklą kaip juridinis asmuo, prie UAB Tauragės šilumos tinklai, kuri po reorganizavimo tęs veiklą tuo pačiu pavadinimu – UAB Tauragės šilumos tinklai ir kuriai nuo perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos pereina UAB Tauragės butų ūkio turtas, teisės ir pareigos bei teisės ir pareigos pagal sandorius, o sandoriai įtraukiami į UAB Tauragės šilumos tinklai buhalterinę apskaitą.
  Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis, tęsiančios veiklą UAB Tauragės šilumos tinklai nauja įstatų redakcija, reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovių 3 (trijų) paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, bendrovės vadovo pranešimu apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo galima susipažinti nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki reorganizavimo pabaigos dienos, darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11:30 val., skelbime nurodytose bendrovių buveinėse bei interneto svetainėse https://www.tauragesst.lt/ ir (arba) https://www.taubu.lt/.
 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-20