Šilumos energijos tiekimas
Tauragės miesto gyventojams

Klientų aptarnavimas

Paberžių g. 16, 72324 Tauragė

Bendrieji klausimai
(8 446) 62863
info@tst.lt

Avarijų registravimas
(8 446) 62867 8 655 57224

Daugiabučių namų atnaujinimas

0001_sezono_pradzia_1627461989-fee66333551787115f7083b0de4af3ae.png
28 Liepa
Dėl pasiruošimo 2021-2022 m. šildymo sezonui !
UAB Tauragės šilumos tinklai primena, kad daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti paruoštos patikimam ir kokybiškam šilumos tiekimui. Už kokybišką vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų veiklą yra atsakingi gyventojų pasirinkti šių sistemų prižiūrėtojai, administratoriai.
Apie mus
85,8 MW
bendra katilinių galia
450 tūkst. kv. m
apšildomas plotas
35 km
prižiūrimi vamzdynai
Pagrindinė UAB Tauragės šilumos tinklai veikla - šilumos gamyba ir tiekimas. Bendrovė taip pat tiekia šilumos punktų, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, užsiima buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatacija, t.y. montavimu, priežiūra, metrologine patikra, rodmenų kontrole. Šiluma ir karštas vanduo vartotojams tiekiami iš penkių bendrovei priklausančių katilinių: Beržės rajoninės katilinės (BRK), Aerodromo katilinės (AK), Eičių katilinės (EK) ir Tauragės dvaro katilinės (TDK) ir Tarailių katilinės. Bendra katilinių galia – 85,8 MW.