Šilumos energijos tiekimas
Tauragės miesto gyventojams

Klientų aptarnavimas

Paberžių g. 16, 72324 Tauragė

Bendrieji klausimai
(+370 446) 62863
info@tst.lt

Avarijų registravimas
(+370 446) 62867   +370 655 57224

Daugiabučių namų atnaujinimas

Apie mus
85,8 MW
bendra katilinių galia
35 km
prižiūrimi vamzdynai
Pagrindinė UAB Tauragės šilumos tinklai veikla - šilumos gamyba ir tiekimas. Bendrovė taip pat tiekia šilumos punktų, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, užsiima buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatacija, t.y. montavimu, priežiūra, metrologine patikra, rodmenų kontrole. Šiluma ir karštas vanduo vartotojams tiekiami iš penkių bendrovei priklausančių katilinių: Beržės rajoninės katilinės (BRK), Aerodromo katilinės (AK), Eičių katilinės (EK) ir Tauragės dvaro katilinės (TDK) ir Tarailių katilinės. Bendra katilinių galia – 85,8 MW.