Šilumos energijos tiekimas
Tauragės miesto gyventojams

Klientų aptarnavimas

Paberžių g. 16, 72324 Tauragė

Bendrieji klausimai
(8 446) 62863
info@tst.lt

Avarijų registravimas
(8 466) 62867 8 655 57224

Daugiabučių namų atnaujinimas

0001_vert_1575633565-e5a15d718f144154d5fb3708cf7d17a2.jpg
04 Gruodis
Informacija Tauragės šilumos ir karšto vandens vartotojams dėl VERT sprendimo
Informuojame, kad UAB Tauragės šilumos tinklai (toliau - Bendrovė) iš dalies nesutinka su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) sprendimu, paskelbtu VERT elektroniniame puslapyje 2019 m. lapkričio 25 d., cituojame: „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi Tauragės r. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad į kainą įskaičiuotos per didelės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos dėl pradėto eksploatuoti naujo ilgalaikio turto, investicijų grąža bei faktinės geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainos, tuo tarpu mokestinių įsipareigojimų sąnaudos bei bendrovės papildomai gautos pajamos, susidariusios dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų neatitikties, – per mažos.”