Šilumos kainos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. balandžio 1 dienos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-914 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo” ir VERT 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. O3E-1247 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias nuo 2021 m. balandžio 1 dienos (be PVM):

Nr.PavadinimasKaina
1. šilumos gamybos kaina: 3,13 ct/kWh
1.1. kintamoji dedamoji 1,24 ct/kWh
1.2. pastovioji dedamoji 1,89 ct/kWh
2. šilumos perdavimo kaina: 1,46 ct/kWh
2.1. kintamoji dedamoji 0,80  ct/kWh
2.2. pastovioji dedamoji 0,66  ct/kWh
3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:    
3.1. vienanarė 4,59 ct/kWh 
3.2. dvinarė:    
3.2.1. pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 18,55 Eur už kW/mėn.
3.2.2. kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį) 2,04 ct/kWh
4. gautos papildomos pajamos 43,21 tūkst. Eur dėl kuro faktinių kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui -0,07 ct/kWh
5. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai:    
5.1. už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę 0,12 ct/kWh
5.2. pastovus (mėnesio) užmokestis 0,86 Eur/mėn./kW
5.3. bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,03 Eur/mėn.
6. karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):    
6.1. vartotojams daugiabučiuose namuose 4,79 Eur už kub.m.
6.1.1. pastovioji dedamoji 0,34 Eur už kub.m.
6.1.2. kintamoji dedamoji 4,45 Eur už kub.m.
6.2. kitiems vartotojams 4,89 Eur už kub.m.
6.2.1. pastovioji dedamoji 0,34 Eur už kub.m.
6.2.2. kintamoji dedamoji 4,55 Eur už kub.m.
7. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis 0,94 Eur butui per mėn.

2021 m. balandžio mėn. šilumos kaina – 4,64 ct/kWh (be PVM).

                       Direktorius                                                                                           A. ArcišauskasPaskutinį kartą redaguota: 2021-03-25