Šilumos kainos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. balandžio 1 dienos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir dalimis bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", VERT 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1778 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo”  ir  VERT 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1779 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias nuo 2023 m. balandžio 1 dienos (be PVM):

Nr.PavadinimasKainaMato vnt.Komentaras
1. šilumos gamybos kaina: 5,58 ct/kWh (eil. 1.1. + eil. 1.2.)
1.1. kintamoji dedamoji 3,77 ct/kWh
1.2. pastovioji dedamoji 1,81 ct/kWh
2. šilumos perdavimo kaina: 1,82 ct/kWh (eil. 2.1. + eil. 2.2.)
2.1. kintamoji dedamoji 1,19  ct/kWh
2.2. pastovioji dedamoji 0,63  ct/kWh
3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:    
3.1. vienanarė 7,4 ct/kWh  (eil. 1. + eil. 2.)
3.2. dvinarė:     Privačių namų gyventojams
3.2.1. pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 17,81 Eur už kW/mėn.
3.2.2. kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį) 4,96 ct/kWh (eil. 1.1. + eil. 2.1.)
4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai:    
4.1. už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę 0,08 ct/kWh Daugiabučio namo gyventojams
4.2. pastovus (mėnesio) užmokestis 0,62 Eur/mėn./kW Netaikoma
4.3. bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,71 Eur/mėn. Juridiniams asmenims
5. papildoma dedamoji: Taikoma visiems vartojams
5.1. papildomai gautos pajamos 10,78 tūkst. Eur dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties -0,02 ct/kWh
6. Suminė šilumos kaina 7,46 ct/kWh (eil. 1. + eil. 2. + eil. 4.1.)
7. karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):    
7.1. vartotojams daugiabučiuose namuose 6,90 Eur už kub.m. (eil. 7.1.1. + 7.1.2.)
7.1.1. pastovioji dedamoji 0,33 Eur už kub.m.
7.1.2. kintamoji dedamoji 6,57 Eur už kub.m.
7.2. kitiems vartotojams 6,82 Eur už kub.m. Netaikoma
7.2.1. pastovioji dedamoji 0,33 Eur už kub.m.
7.2.2. kintamoji dedamoji 6,49 Eur už kub.m.
8. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis 0,94 Eur butui per mėn.

2023 m. balandžio mėn. šilumos kaina – 7,46 ct/kWh (be PVM).

                Direktorius                                                                                      Audrius ArcišauskasŠilumos ir karšto vandens kainų archyvas

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. balandžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. kovo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. vasario 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. sausio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. gruodžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. lapkričio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. spalio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. liepos 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. birželio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. gegužės 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. balandžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. kovo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. vasario 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. sausio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. gruožio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. lapkričio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. spalio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. rugpjūčio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. liepos 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. birželio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. gegužės 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. balandžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. kovo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. vasario 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2021 m. sausio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. gruodžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. lapkričio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. spalio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. liepos 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. birželio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. gegužės 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. balandžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. kovo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. vasario 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2020 m. sausio 1 dienos

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-27