Šilumos kainos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir dalimis bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", VERT 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1778 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo”  ir  VERT 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1779 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos (be PVM):

Nr.PavadinimasKainaMato vnt.Komentaras
1. šilumos gamybos kaina: 4,76 ct/kWh (eil. 1.1. + eil. 1.2.)
1.1. kintamoji dedamoji 2,95 ct/kWh
1.2. pastovioji dedamoji 1,81 ct/kWh
2. šilumos perdavimo kaina: 1,66 ct/kWh (eil. 2.1. + eil. 2.2.)
2.1. kintamoji dedamoji 1,03  ct/kWh
2.2. pastovioji dedamoji 0,63  ct/kWh
3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:    
3.1. vienanarė 6,42 ct/kWh  (eil. 1. + eil. 2.)
3.2. dvinarė:     Privačių namų gyventojams
3.2.1. pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 17,81 Eur už kW/mėn.
3.2.2. kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį) 3,98 ct/kWh (eil. 1.1. + eil. 2.1.)
4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai:    
4.1. už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę 0,08 ct/kWh Daugiabučio namo gyventojams
4.2. pastovus (mėnesio) užmokestis 0,62 Eur/mėn./kW Netaikoma
4.3. bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,71 Eur/mėn. Juridiniams asmenims
5. papildoma dedamoji: Taikoma visiems vartojams
5.1. papildomai gautos pajamos 10,78 tūkst. Eur dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties -0,02 ct/kWh
6. Suminė šilumos kaina 6,48 ct/kWh (eil. 1. + eil. 2. + eil. 4.1.)
7. karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):    
7.1. vartotojams daugiabučiuose namuose 6,25 Eur už kub.m. (eil. 7.1.1. + 7.1.2.)
7.1.1. pastovioji dedamoji 0,33 Eur už kub.m.
7.1.2. kintamoji dedamoji 5,92 Eur už kub.m.
7.2. kitiems vartotojams 6,19 Eur už kub.m. Netaikoma
7.2.1. pastovioji dedamoji 0,33 Eur už kub.m.
7.2.2. kintamoji dedamoji 5,86 Eur už kub.m.
8. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis 0,94 Eur butui per mėn.

2023 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina – 6,48 ct/kWh (be PVM).

                Direktorius                                                                                                 Audrius Arcišauskas
                



Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-18