Šilumos kainos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2024 m. birželio 1 dienos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos", VERT 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1778 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo”  ir  VERT 2023 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. O3E-1798 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias nuo 2024 m. birželio 1 dienos (be PVM):

Nr.PavadinimasKainaMato vnt.Komentaras
1. šilumos gamybos kaina: 4,9 ct/kWh (eil. 1.1. + eil. 1.2.)
1.1. kintamoji dedamoji 3,09 ct/kWh
1.2. pastovioji dedamoji 1,81 ct/kWh
2. šilumos perdavimo kaina: 1,69 ct/kWh (eil. 2.1. + eil. 2.2.)
2.1. kintamoji dedamoji 1,06  ct/kWh
2.2. pastovioji dedamoji 0,63  ct/kWh
3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:    
3.1. vienanarė 6,59 ct/kWh  (eil. 1. + eil. 2.)
3.2. dvinarė:     Privačių namų gyventojams
3.2.1. pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 17,81 Eur už kW/mėn.
3.2.2. kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį) 4,15 ct/kWh (eil. 1.1. + eil. 2.1.)
4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai:    
4.1. už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę 0,08 ct/kWh Daugiabučio namo gyventojams
4.2. pastovus (mėnesio) užmokestis 0,62 Eur/mėn./kW Netaikoma
4.3. bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,71 Eur/mėn. Juridiniams asmenims
5. Suminė šilumos kaina 6,67 ct/kWh (eil. 1. + eil. 2. + eil. 4.1.)
6. karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):    
6.1. vartotojams daugiabučiuose namuose 6,36 Eur už kub.m. (eil. 7.1.1. + 7.1.2.)
6.1.1. pastovioji dedamoji 0,41 Eur už kub.m.
6.1.2. kintamoji dedamoji 5,95 Eur už kub.m.
6.2. kitiems vartotojams 6,37 Eur už kub.m. Netaikoma
6.2.1. pastovioji dedamoji 0,41 Eur už kub.m.
6.2.2. kintamoji dedamoji 5,96 Eur už kub.m.
7. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis 0,94 Eur butui per mėn.

2024 m. birželio mėn. šilumos kaina – 6,67 ct/kWh (be PVM).

                Direktorius                                                                                                 Audrius Arcišauskas
                Šilumos ir karšto vandens kainų archyvas

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2024 m. birželio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2024 m. gegužės 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2024 m. balandžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2024 m. kovo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2024 m. vasario 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2024 m. sausio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. lapkričio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. spalio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. rugsėjo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. rugpjūčio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. liepos 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. birželio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. gegužės 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. balandžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. kovo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. vasario 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2023 m. sausio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. gruodžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. lapkričio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. spalio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. liepos 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. birželio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. gegužės 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. balandžio 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. kovo 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. vasario 1 dienos

Šilumos ir karšto vandens kaina nuo 2022 m. sausio 1 dienos

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-24