Veiklos ataskaita


2019 m. veiklos ataskaita

2019 m. metinė atskaitomybė:
- metinis pranešimas
- finansinės ataskaitos

2019 m. reguliavimo apskaita:
- reguliavimo apskaitos sistemos aprašas
- nepriklausomo auditoriaus išvada
- reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita (priedai)
- bendroji dalis
- tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita
- sąnaudų paskirstymo ataskaita
- būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita
- bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita
- ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita
- verslo vieneto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita

Patirtos audituotos sąnaudos už 2019 metus

Paskutinį kartą redaguota: 2020-07-07