Veiklos ataskaita


2023 m. veiklos ataskaita

2023 m. metinė atskaitomybė:
- Metinis pranešimas.
- Nepriklausomo auditoriaus išvada.
- Finansinės ataskaitos.

2023 m. reguliavimo apskaita:
- Vadovybės raštiškas patvirtinimas, kad veiklos ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamosios apskaitos ataskaitose pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus.
- Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas.
- Reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita.
- Ataskaitų priedai:
       
konsoliduota  pelno (nuostolių) ataskaita,
       tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita,
       sąnaudų paskirstymo ataskaita,
       bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita,
       ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita.
- RVA ataskaitų patikros techninės užduoties priedai.

Patirtos audituotos sąnaudos už 2023 metus

2022 m. veiklos ataskaita
2021 m. veiklos ataskaita
2020 m. veiklos ataskaita
2019 m. veiklos ataskaita
Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-09