Naujienos

Įsakymas dėl 2019–2020 metų šildymo sezono pabaigos

2020 04 27

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2019–2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2020 m. d. Nr. 5-
Tauragė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 ,,Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 punktu:
1. S k e l b i u nuo 2020 m. balandžio 28 d. 2019–2020 m. šildymo sezono pabaigą Tauragės rajono savivaldybėje.
2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorius                                              Modestas Petraitis


2020-04-27