Naujienos

Kodėl patrauklus centralizuotas šilumos tiekimas!

2020 01 21

Tauragės rajono savivaldybės gyventojai įvertinę šildymo išlaidas naudojantis įvairiais šildymo būdais, vis dažniau jungiasi prie centralizuotos šilumos tiekimo (CŠT).
Centralizuoto šildymo privalumai:
  • Pigiausias apsirūpinimo šiluma būdas;
  • Patogiausias apsirūpinimo šiluma būdas. Vartotojui nieko nereikia daryti, o radiatoriai šyla. Nereikia rūpintis kuru, nereikia patiems kūrenti, prižiūrėti ar remontuoti katilo ir t.t. Be to, centralizuotas šildymas gali būti taip pat lanksčiai reguliuojamas kaip ir autonominis šildymas, įrengus šilumos modulius;
  • Saugiausias apsirūpinimo šiluma būdas. Šilumai gaminti nenaudojami jokie papildomi degimo procesai, nėra papildomo atviros ugnies ar sprogimo šaltinio;
  • Švariausias apsirūpinimo šiluma būdas. Gyvenamojoje vietoje nėra jokio kamino, iš kurio sklistų dūmai, suodžiai, kietosios dalelės ar kitos kenksmingos medžiagos. Pramoninės katilinės statomos ten, kur tarša turi mažiausią poveikį gyvenamai aplinkai. Tuo tarpu, vietinės katilinės teršia orą ten kur gyvenama. Pramoninių katilinių išmetama tarša yra kontroliuojama valstybės institucijų, jas riboja aplinkosaugos normatyvai, tuo tarpu buitinių katilinių tarša nėra nei stebima, nei kontroliuojama. Nėra jokių skiedrų, anglies dulkių ar kitų šiukšlių, kurios, paprastai, visada atsiranda kūrenant kietuoju kuru.
Be to, naudojant šilumą iš CŠT tinklų:
  • Nereikia atskiros patalpos ar vietos kietojo kuro sandėliavimui;
  • Nėra jokių išankstinių mokėjimų už kurą. Vartotojai moka tik už faktiškai suvartotą šilumą ir tik pasibaigus mėnesiui (galimybė sudaryti dvinarę sutartį);
  • Vartotojai nepriklauso nuo vienos kuro rūšies (pvz., dujų ar kietojo kuro). Centralizuotai tiekiamos šilumos gamintojai savo šaltiniuose gali naudoti įvairių rūšių kurą;
  • Šiuo metu Lietuvos Respublikos įstatymus centralizuotai tiekiamai šilumai galioja lengvatinis 9 proc. PVM tarifas. Tuo tarpu, šildymui naudojant gamtines dujas ar kitų rūšių kurą, taikomas 21 proc. PVM tarifas.
  • Mažas pajamas gaunantys UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos vartotojai, gali kreiptis dėl kompensacijas už būsto šildymą ir karštą vandenį.
Gyventojų pageidavimu, UAB Tauragės šilumos tinklai yra pasiruošę nemokamai įvertinti kiekvieno konkretaus pastato galimybes prisijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, suteikti reikiamas konsultacijas ieškant geriausio ir pigiausio prisijungimo varianto ir atsakyti į kitus Jums rūpimus klausimus. Jeigu Jūs svarstote galimybę prisijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, dėl konsultacijos prašome kreiptis į UAB Tauragės šilumos tinklus el. paštu: info@tst.lt, telefonu (8446) 62863 arba tiesiog atvykus į įmonę.
2020-01-22