Naujienos

Parengtas ir pateiktas tvirtinti Tauragės mieste, Pramonės, Žalgirių ir Senamiesčio mikrorajonuose, esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas

2023 02 09


Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Tauragės miesto Pramonės, Žalgirių ir Senamiesčio mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB Tauragės šilumos tinklai, Paberžių g. 16, Tauragė, tel. (8-446) 62863, el. paštas info@tst.lt .

Plano rengėjas – Juozo Lukoševičiaus personalinė įmonė, Tarailių g. 5-21, Tauragė, tel. +370 446 59383, el. paštas geodezija.lukosevicius@gmail.com .

Plano tikslas – vadovaujantis Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu parengti Tauragės miesto (Pramonės, Žalgirių ir Senamiesčio mikrorajonų) šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą.

Daugiau informacijos – dokumente. Taip pat – čia .2023-02-09