Naujienos

Pasikeitė vidutiniai ir maksimalūs šilumos sąnaudų būstui šildyti normatyvai

2020 01 11

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. pradėta taikyti nauja „Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika“ (toliau – Metodika), patvirtinta Valstybinės kainų ir energijos kontrolės komisijos (šiuo metu – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) 2018 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. O3E-329.
Rekomenduojame, kreiptis į Jūsų namo administratorių su reikalavimu užtikrinti šilumos vartojimą jūsų daugiabutyje name, kuris neviršytų, Metodikoje nustatytų maksimalių šilumos sąnaudų būstui šildyti.
Atkreipiame dėmesį, kad viršnorminės šilumos sąnaudos būstui šildyti yra nekompensuojamos, tai reiškia, kad name suvartojus daugiau šilumos nei Metodikoje nustatytos normos, gyventojams gaunantiems kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį sąskaitos už šildymą padidės.

2020-01-21