Naujienos

Vykdoma renovacija Tauragės rajono savivaldybėje

2022 04 22

     Renovacija iš esmės transformuoja senus, energetiškai neefektyvius pastatus. Ne paslaptis, kad pastatų sektorius yra vienas iš didžiausią įtaką klimato kaitai turinčių veiksnių, todėl renovacija čia vaidina labai svarbų vaidmenį. Tauragės rajono savivaldybė taip pat prisideda prie aplinkai draugiškų sprendimų. Vienas iš jų – aktyviai vykdoma kvartalinė renovacija. Tauragės rajono savivaldybės indėlis renovacijoje labai svarbus - patvirtina ir pritaria ne tik renovacijos, bet ir viešosios infrastruktūros gerinimo projektams. Įgyvendinant kompleksinės renovacijos projektus, naujomis spalvomis atgijo Tauragės Dvaro kvartalas. Pirmąjį šių metų ketvirtį renovacijos darbai buvo vykdomi Tauragės Dvaro g. 32 ir 32B pastatuose. Vasario mėnesį renovacija užbaigta Tauragės Dvaro g. 30. Pagal planą bus renovuojami Tauragės Dvaro g. 30B ir 32A daugiabučiai namai. Džiugina tai, jog sulaukiame vis daugiau gyventojų prašymų dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programoje. Metų pradžioje, vykdant apklausą dėl Tauragės Dvaro g. 26 ir 28 daugiabučių namų renovacijos, gyventojai vieningai pritarė. Sėkmingas bendradarbiavimas su gyventojais leidžia nuosekliai atlikti tolesnius renovacijos žingsnius.
     Tauragės Dvaro kvartalas puikus pavyzdys, kur tikslingai įgyvendinami kompleksiniai daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) bei viešosios infrastuktūros gerinimo projektai. Tai reiškia, jog renovacija prasideda nuo orientacijos į gyventoją – ko jam trūksta, kad būtų gera gyventi. Atnaujinant esamus pastatus, svarbu sukurti sveiką patalpų mikroklimatą. To siekiama projektuojant tokias šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, kurios vartotų kuo mažiau energijos ir darytų minimalų poveikį aplinkai. Siekiant mažinti šilumos nuostolius, Tauragės Dvaro teritorijoje nutiestos 692 metrų ilgio naujos šilumos trasos. Būtina pabrėžti, jog naujų trasų įrengimas mažina ir avarijų tikimybę bei tausoja aplinką. Taip pat labai svarbu pastatuose integruoti atsinaujinančiosios energijos išteklius naudojančias technologijas ir diegti išmanaus valdymo sistemas. Tauragės Dvaro kvartale atsisakyta individualių šildymo generavimo ir tiekimo sistemų, pakeista ir įdiegta nauja inžinerinė sistema su nuotoliniu nuskaitymu. Tai yra moderniausia, kas šiuo metu veikia Tauragės Dvaro kvartale. Tik renovacijos dėka galima kontroliuoti mokesčius už šildymą.
     Priklausomai nuo investicijų į namo modernizavimą, renovuotas daugiabutis vidutiniškai sutaupo 50–60 proc. pastatui šildyti naudojamos energijos. Visiems renovuotiems daugiabučiams keliamas reikalavimas pasiekti kuo aukštesnę pastato energetinio naudingumo klasę. Tauragės Dvaro kvartale, atlikus modernizaciją, energinio naudingumo klasė iš F pasiekta net C!
   Pagrindinis kvartalinės renovacijos tikslas – padidinti kvartalų energinį efektyvumą ir sumažinti gyventojų išlaidas mokesčiams už šildymą. Visos priemonės, gerinančios daugiabučio energinį efektyvumą ir butų savininkų gyvenimo kokybę, padeda kovoti su visuotine klimato kaitos problema, kas yra itin akcentuotina. Atliekant daugiabučių namų renovaciją siekiama įgyvendinti 55 proc. CO2 išmetimo sumažinimo tikslą.
   Taigi, renovacijos pokyčius matome akivaizdžiai: keičiasi savivaldybės gyvenamųjų rajonų vaizdas, gerėja viešoji infrastruktūra. Renovavus daugiabutį namą ne tik būsto išlaikymas tampa ekonomiškesnis, pagražėja gyvenamoji aplinka ir išauga komfortas, bet ir padidėja nekilnojamojo turto vertė. Daugybė pavyzdžių rodo, kad renovavus būstą, jo pardavimo ar nuomos kaina pakyla bent trečdaliu. Žinoma, renovacijos sektoriuje neišvengiami yra ir iššūkiai, kuriuos nuolat sprendžiame. Pagrindiniai iššūkiai - ginčai su rangovais, pasitaikantis brokas, kompetencijų trūkumas. Nors pandemija renovacijos tempus pristabdė, tačiau darbai nesustojo. Atsižvelgiant į visus išorinius veiksnius – žmogiškųjų išteklių trūkumą, aukštas žaliavų kainas, logistiką bei pandemiją – šiuo metu Tauragėje renovuojama 19 daugiabučių namų.
     Kvartalinė renovacija iš esmės pakeitė nejaukią Tauragės Dvaro gatvės teritoriją ir ji tapo patrauklesniu gyvenamuoju mikrorajonu. Nugriovus kaminus, gyventojai kvėpuoja švaresniu oru ir komfortiškai šildo savo būstą. Renovuoti, estetiškai patrauklesni namai Tauragės Dvaro kvartele keičia ir visą Tauragės miesto veidą bendrame kontekste.
     Tauragės Dvaro kvartalo renovaciją ketinama užbaigti iki 2025 metų.

Taip atrodo namas, laukiantis renovacijos

2022-05-06