Naujienos

UAB Tauragės šilumos tinklai informuoja, kad aplinkos apsaugos projektų valdymo agentūroje (APVA) paskelbtas kvietimas paramai individualių ir daugiabučių namų gyventojams keičiant iškastinio kuro šildymo sistemą į centralizuotai tiekiamos šilumos sistemą

2021 09 14

Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. individualių gyvenamųjų namų savininkai ir daugiabučių namų gyventojai, norintys savo būstus prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos pakeičiant iškastinį kurą (dujas, anglį, skalūnus, durpes) naudojančius šilumos įrenginius, gali pasinaudoti Klimato kaitos programos subsidijomis. Tam viso skirta 2 mln. eurų.
Paraiškas automatizuotų šilumos punktų įrengimui individualiame (vienbutyje, dvibutyje) name ar daugiabučiame name iki 2022 m. vasario 1 d. arba iki kol pakaks lėšų gali teikti šilumos tiekėjai. Pastarieji turi būti įgalioti individualių namų savininkų ir daugiabučių namų gyventojų atstovauti juos gaunant APVA paramą ir pilnai įgyvendinti projektą.
Maksimalus subsidijos dydis namui neturi viršyti – vieno ar dviejų butų namui – 2 500 eurų, daugiabučiui namui – 10 000 eurų. Subsidijos dydis taip pat neturi viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų namui. Jeigu pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas įgyvendina brangesnį projektą, skirtumą jis turi kompensuoti savo lėšomis.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB Tauragės šilumos tinklus:
El.paštas: info@tst.lt;
Telefonas: 8 446 62863.
Sąlygas subsidijai gauti rasite APVA svetainėje: https://www.apva.lt/call/kvietimas/

2021-09-14