Naujienos

UAB Tauragės šilumos tinklų prognozuojama 2021-2022 metų šildymo sezonui kaina

2021 12 06

* - nuo 2021 m. spalio mėn. pradėjo galioti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) 2021-08-30 nutarimu Nr. O3E-1060 patvirtintos naujos UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamosios, kurių pastovioji dedamoji 2,48 ct/kWh yra 7,1 proc. arba 0,19 ct/kWh mažesnė negu prieš tai buvusi pastovioji dedamoji 2,67 ct/kWh. Taip pat šilumos kainą mažina papildoma kuro dedamoji (-0,27) ct/kWh;

** - nuo 2022 m. kovo mėn. prognozuojamas šilumos kainos didėjimas apie 34 proc. arba apie 1,4 ct/kWh dėl įsigyjamo biokuro kainos didėjimo rinkoje. Prognozuojama 2022 m. sausio mėn. biokuro pirkimo kaina - 250 Eur/tne arba 21,50 Eur/MWh. Iki tol biokuro kaina vertinama apie 123 Eur/tne arba 10,58 Eur/MWh. Biokuro kainos didėjimas numatomas 103 proc. arba 127 Eur/tne.

*** - 2020 m./2021 m. šildymo sezono vidutinė šilumos kaina buvo 4,66 ct/kWh be PVM, 2021 m./2022 m. vidutinė šildymo sezono prognozuojama kaina - 4,53 ct/kWh, t. y. mažesnė 2,8 proc. arba 0,13 ct/kWh, nežiūrint tai, kad nuo 2022 m. kovo mėn. ženkliai didės šilumos kaina dėl brangiau įsigyjamo biokuro.

**** - prognozuojama 2022 m. kovo mėn. šilumos kaina 5,53 ct/kWh be PVM, kuomet šilumos kainos skaičiavimuose bus vertinama apie 103 proc. (nuo 123 iki 250 Eur/tne) padidėjusi įsigyjamo biokuro kaina, didės apie 18 proc. arba 0,86 ct/kWh, lyginant su praėjusių 2021 m. metų kovo mėn. galiojusia šilumos kaina 4,67 ct/kWh.

* - šilumos kaina perskaičiuojama kiekvieną mėnesį, vertinant įsigyjamo kuro kainą, nuo ko ir priklauso kuro sąnaudos.

2021-12-06