Naujienos

UAB Tauragės šilumos tinkluose įdiegti trys kokybės vadybos standartai

2021 06 11

Norime pasidžiaugti, kad UAB Tauragės šilumos tinkluose įdiegti trys kokybės vadybos standartai.
2021 m. gegužės mėnesį sertifikavimo įmonės UAB „Sistemų registras“ auditoriai patvirtino, kad bendrovė atitinka tarptautinių standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 reikalavimus ir išdavė trejus metus galiojančius sertifikatus.
Integruota kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos apima visas pagrindines UAB Tauragės šilumos tinklų veiklos sritis: šilumos energijos gamybą, perdavimą ir pardavimą, karšto vandens tiekimą, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą), elektros energijos gamybą ir tiekimą, šilumos tinklų sistemų montavimą ir eksploatavimą bei daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) administravimą.
Sertifikuota bendrovės kokybės vadybos sistema reiškia, kad ji atitinka tarptautinio standarto ISO 9001:2015 reikalavimus ir visi griežtai reglamentuoti procesai įmonėje valdomi jais vadovaujantis. Bendrovės vadybos sistema bus nuolat audituojama ir tobulinama. Įdiegus kokybės vadybos sistemą, Bendrovė siekia užtikrinti vartotojų poreikius, mažindami šilumos nuostolius šildymo trasose, šilumos energijos savikainą, renovuodami vartotojų šilumos punktus, atliekant daugiabučių namų modernizavimą.
Aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas ISO 14001:2015 liudija, kad šilumos tinklų veikla aplinkos apsaugos požiūriu tampa geresnė. Sertifikuota bendrovė atidžiai seka teisės aktų reikalavimų vykdymą, valdo bei įsipareigoja gerinti jos daromą poveikį aplinkai, kurioje gyvena Tauragės miesto gyventojai. Aplinkos apsaugos vadybos sistema leis bendrovei plėsti ekologišką centralizuotos šilumos tiekimą, jos gamybai, tiekimui bei vartojimui naudojant šiuolaikines technologijas. Nuolatinė aplinkos apsaugos priežiūra padės sumažinti bendrovės veiklos neigiamą poveikį aplinkai.
Darbuotojų saugos ir sveikatos sertifikatas ISO 45001:2018 užtikrina bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos ir galimybių vadybos struktūrą. Nurodo darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemos reikalavimus ir pateikia nurodymus dėl jo naudojimo, kad bendrovė galėtų užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas, užkertant kelią su darbu susijusioms traumoms ir blogai sveikatai, taip pat aktyviai tobulinant organizacijos vadybos sistemos našumą.

     

2021-06-11