Naujienos

0001_2_1585833919-39b1783c089b081929cdb630ee90262b.jpg
02 Balandis
Informacija dėl šildymo sezono pabaigos
Baigiantis 2019-2020 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų nutraukiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymą, UAB Tauragės šilumos tinklai primena, kad:
0001_a-namai_1577781027-b69d444eaebe0c42da3acc766587bac9.jpg
31 Gruodis
Nuo šiol centralizuotai tiekiama šiluma tampa prioritetiniu energijos šaltiniu A++ klasės pastatams
Š. m. sausio 11 d. Aplinkos ministerija patvirtino statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2019 m. vasario 1 d., pagal kuriuos centralizuotai tiekiama šiluma pripažįstama prioritetiniu energijos šaltiniu A++ klasės pastatams.
0001_vert-pvz-naujienoms_1577694338-e720564caa178cf207908877e885d229.jpg
04 Gruodis
Informacija Tauragės šilumos ir karšto vandens vartotojams dėl VERT sprendimo
Informuojame, kad UAB Tauragės šilumos tinklai (toliau - Bendrovė) iš dalies nesutinka su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) sprendimu, paskelbtu VERT elektroniniame puslapyje 2019 m. lapkričio 25 d., cituojame: „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi Tauragės r. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad į kainą įskaičiuotos per didelės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos dėl pradėto eksploatuoti naujo ilgalaikio turto, investicijų grąža bei faktinės geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainos, tuo tarpu mokestinių įsipareigojimų sąnaudos bei bendrovės papildomai gautos pajamos, susidariusios dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų neatitikties, – per mažos.”